Přihláška

Jak se přihlásit

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí,
které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. §13 odst.1.:

– podat písemnou žádost nebo elektronickou přihlášku (viz níže)
– splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu
– doložit zdravotní způsobilost (formulář viz níže)
– mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:

* český občan zpravidla občanským průkazem
* cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
* cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
* diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem

– nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

V případě jakýchkoliv nejasností Vám poradíme na tel.: +420 602 706 543 nebo emailu: info@autoskolaslama.cz
Na požádání sjednáme osobní schůzku i předání přihlášek.

Zdravotní způsobilost
Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem).
Dále musí být na razítku uveden text „praktický lékař“.
Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

Soubory ke stažení

Elektronická přihláška