Autoškola

Řidičský průkaz pro skupinu „AM“

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení těchto vozidel:

  1. Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1: 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Minimální věk:15 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce, při podání  žádosti do 15 let  je nutný ověřený podpis zákonného zástupce)
Rozsah výcviku:

Počet hodinZákladní výcvik
 Praktická jízda 13 hodin
 Teorie 26 hodin
 Praktická údržba 1 hodina
 Zásady první pomoci 4 hodiny
Kymco Pulsar 125

Jak se přihlásit: Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.

Řidičský průkaz pro skupinu „A1“

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení těchto vozidel:

  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Minimální věk: 16 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce)

Rozsah výcviku:

Počet hodinZákladní výcvik
 Praktická jízda 13 hodin
 Teorie 26 hodin
 Praktická údržba 1 hodina
 Zásady první pomoci 4 hodiny
Kymco Pulsar 125

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.

Řidičský průkaz pro skupinu „B“

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení těchto vozidel:

  1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
  2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou,
  3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. “96“.

Minimální věk: 18 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce)

Rozsah výcviku:

Počet hodinZákladní výcvik
 Praktická jízda 28 hodin
 Teorie 36 hodin
 Praktická údržba 2 hodiny
 Zásady první pomoci 4 hodiny
Výcvikové vozidlo

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.

Kondiční jízdy

Tento výcvik je určen pro:

  • držitele řidičského oprávnění, kteří mají zájem o procvičení a zdokonalení svých řidičských dovedností;
  • ty, kteří neřídili delší dobu a mají zájem vyzkoušet si samostatně řízení případně řízení určitého typu nebo značky motorového vozidla nebo vyzkoušet řízení na určité trase (do zaměstnání, na chatu apod.);
  • pro ty, které jejich partneři (ev. rodiče) podceňují a kteří již na tomto základě ztratili jistotu a sebedůvěru ve své řidičské dovednosti.

Testy

http://etesty2.mdcr.cz/